در رساله‏هایی که تألیف کرده‏ام

کلام دهم

(رستاخیز)
یادآوری
در رساله‏هایی که تألیف کرده‏ام، تشبیه و تمثیل‏ها را به صورت حکایت نوشته‏ام، و هدفم از این کار ابتدا فهم آسان مطالب سپس نشان دهم، که حقایق اسلامی چه قدر معقول، متناسب، محکم و متساند هستند. حقیقت‏هایی که در انتهای داستان گفته میشوند، معنی واقعی داستان می‏باشند. این حکایت‏ها کنایه‏هایی هستند، که به حقایق اسلامی دلالت دارند. پس باید گفت: این حکایات، حکایات خیالی نیستند، بلکه حقایقی درست و واقعی‏اند.

سعید نورسی