…یک حکمت از حکمت‏های بی­شمار روزه ماه مبارک رمضان که نظر به تربیت نفس دارد

نکته چهارم

یک حکمت از حکمت‏های بی­شمار روزه ماه مبارک رمضان که نظر به تربیت نفس دارد، به شرح زیر است

 نفس می‏خواهد، آزاد و رها باشد، و این‏گونه تلقی می‏کند، و حتی در فطرتش آرزوی ربوبیتی موهوم[1] و رفتاری مطابق میل و دلخواه خود را دارد، و نمی‏خواهد بداند، با نعمت‏های بی‏شماری پرورش یافته است، به ویژه اگر در دنیا صاحب ثروت و اقتداری باشد، و گمراهی نیز او را یاری کند، چون حیوان، غاصبانه و به سان دزد نعمت‏های الهی را می­بلعد، پس نفسِ همه­ی انسان­ها در ماه مبارک رمضان، از فقیر گرفته تا ثروتمند خواهند فهمید: «مالک نیستند، و مملوک‏اند، آزاد نیستند، و عبدند، اگر امر و دستوری نباشد، توانا به انجام راحت‏ترین و عادی‏ترین چیزها نیز نمی‏باشند، و با مشاهده ناتوانایی در قدرت خود ـ حتی خوردن آب ـ حس ربوبیت موهوم در آن‏ها خواهد شکست، و دست نیاز به سوی عبودیت دراز خواهند کرد، و به شکرگذاری که وظیفه‏ی حقیقی آن‏هاست، خواهند پرداخت.»

سعید نورسی

 

[1]– تصور خدا بودن، فرد در وهم خود، خود را خدا می­داند. (مترجم)