اثبات حشر

آيا مى شود كه متصرف قدير, پنهانترين صداى جزئى ترين حيات را بشنود و به درد و شكوه اش گوش فرا دهد و [...]

ای انسان!

«ای انسان! نفس و مالی که در اختیار تو‏ست، از آن تو نیست، بلکه امانتی نزد تو‏ست. مالک آن امانت، کریم رحیمی‏ست که [...]